วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนในฝัน

เรียงความเรื่องโรงเรียนฝันของพวกเราคือโรงเรียนที่มี การเรียนการสอนแบบที่ดีและมีการที่มีการควบคุมในการจัดการเรียนการสอน
หลายอย่างและเราได้รับความรู้การเรียนการสอนในห้องปฎิบัติการต่างๆ เช่น 1. ห้องคณิตศาสตร์ และ ได้รับความรู้และได้คิดเลขทำให้สมองเราพัฒนาขึ้น 2.ห้อง E-Learning ได้รับความรู้และได้สืบข้นข้อมูลต่างๆ 3. ห้องปฎิบัติการทางภาษา ได้รับความที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษ
และการสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 4.ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ พวกเราได้รับความรู้
และได้ทำงานในโปรแกรมword 5.ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอน
พวกเราได้รับความรู้ เกี่ยวกับการทำสบู่และทำการทดลองต่างๆ 6.ห้องสมุด พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับ การจัดหนังสือตามระบบดิวอี้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนอยากให้ต้นไม้สวยๆ และอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลรักษาห้องน้ำ และบริเวณต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น